กว่าจะมาถึงวันนี้ของเจ้าหญิง Bossanova เมืองไทย “ลุลา – กันยารัตน์”

บทสัมภาษณ์ “ลุลา – กันยารัตน์” Publish on unlockmen.com Feb 6,2016

กว่าจะมาถึงวันนี้ของเจ้าหญิง Bossanova เมืองไทย “ลุลา – กันยารัตน์”

Screen Shot 2559-02-21 at 9.20.00 PMScreen Shot 2559-02-21 at 9.20.09 PM

Screen Shot 2559-02-21 at 9.20.20 PMScreen Shot 2559-02-21 at 9.20.28 PMScreen Shot 2559-02-21 at 9.20.34 PM

Screen Shot 2559-02-21 at 9.20.47 PMScreen Shot 2559-02-21 at 9.20.56 PM

Screen Shot 2559-02-21 at 9.21.02 PMScreen Shot 2559-02-21 at 9.21.07 PMScreen Shot 2559-02-21 at 9.21.15 PM